Komplekts ar x5 LED baloniem (30cm) - 5€
Komplekts ar x5 LED baloniem (30cm) - 5€
30cm; 12inch 5.60 USD
Komplekts ar x5 LED sirds baloniem (30cm) - 5.20€
Komplekts ar x5 LED sirds baloniem (30cm) - 5.20€
30cm; 12 inch 5.80 USD
x5 LED gaismu lodīšu komplekts - 4.10€
x5 LED gaismu lodīšu komplekts - 4.10€
14.5 mm 4.50 USD
Vidējie, apaļie (55cm) baloni ar 5 LED lodītēm - 6.60€
Vidējie, apaļie (55cm) baloni ar 5 LED lodītēm - 6.60€
55cm; 22collas 7.40 USD
Lielais sirsniņbalons ar 5 LED lodītēm - 9.70€
Lielais sirsniņbalons ar 5 LED lodītēm - 9.70€
60cm; 24collas 10.80 USD
Komplekts ar x3 vidējiem (40cm) LED baloniem - 8.60€
Komplekts ar x3 vidējiem (40cm) LED baloniem - 8.60€
40cm; 16 collas 9.55 USD